Täta skorstenen

Är du i behov av att täta skorstenen? Våra murare tätar ett 100-tal kanaler per år och har expertkunskap inom skorstenstätning. Vi lämnar alltid 10 års garanti.

Täta skorstenen hos Mariebergs.En tegelmurad skorsten åldras, rör sig av värme och slits med väder och vind. Detta medför efter en tid att murbruket lossnar i fogarna och ytter- och skilje-väggar blir otäta. När det är så kommer skorstenen att underkännas vid en brandskyddstillsyn. Denna görs av sotaren, för fastighetens eget brandskydd och för de boendes säkerhet. Därför är det mycket viktigt att skorstenskanalen tätas vid behov.


Två metoder för skorstenstätning

Skorstenstätning utförs med två olika metoder. Glidgjutning används i de fall man är tvingad att behålla rökkanalens area i största mån. Insatsrör med isolering av vermeculit är den metod som används mest frekvent. Då denna metod tar kortare tid.


Kontakta oss för mer information om att täta skorstenen.

Behöver du personlig hjälp?

Vi på Mariebergs finns här för att hjälpa dig personligen.
Kontakta oss gärna genom att gå vidare med knappen nedan!
Personlig hjälp
Help
2018-08-21 11:36:57
3
1391--45
55467d3103a471229b1360baf0ec379f
803
906