Kakelugnens historia

Energikris på 1700-talet ledde till kakelugnens utveckling i Sverige. Tack vare kakelugnen blev Sverige känt ute i Europa för att ha ett behagligt och skönt inomhusklimat, trots våra kalla vintrar.

Kakelugnens historia börjar på 1400-talet.

 

 

Kakelugnens historia går tillbaka ända till 1400-talet. Mot slutet av 1700-talet utvecklades det sinnrika kanalsystemet som effektivt tar tillvara vedens energi med skön, lång eftervärme.


Energikris i Sverige

Under 1700-talet uppstod i Sverige en energikris i form av vedbrist. Detta berodde då främst på järnverkens stora användning av träbränsle till sin framställning av stångjärn (vid denna tid rikets största exportvara). Därutöver åtgick stora mängder ved för att värma upp bostadshus med hjälp av de ineffektiva öppna spisarna som då var den vanligaste värmekällan.


Energisnål eldstad till hushållen

Den 27 januari 1767 beslutade Rikets Råd, under ett sammanträde på Stockholms slott, om ett forskningsuppdrag för att ta fram en mer energisnål eldstadstyp åt hushållen. Ansvariga för uppdraget blev generalen Fabian Wrede och arkitekten Carl Johan Cronstedt. Redan på hösten samma år presenterade de sina förslag i skriften "Beskrifning på Ny Inrättning af Kakelugnar Til Weds Besparing. Jämte Bifogade Kopparstycken. Utgifwen af Praesidenten Grefwe C.J. Cronstedt.", där man beskriver olika typer av kakelugnar med slingrande rökgångar, vilka bättre skulle ta tillvara värmen från elden.

Kakelugnar från Mariebergs Kakelugnsmakeri.

Kakelugnar viktigaste värmekällan under 1800-talet

Kakelugnar blev i Sverige under 1800-talet och 1900-talets början den viktigaste värmekällan för bostäder. Kakelugnar sattes upp av kakelugnsmakare, vilka ofta tillverkade kaklen lokalt. Under sekelskiftet 1800-1900 uppfördes flera fabriker med industriliknande tillverkning av kakelugnskakel, vilka sedan tillpassades på plats av kakelugnsmakare.


Renässans för kakelugnar på 1900- och 2000-talen

Idag har kakelugnar fått en renässans till följd av ökade energipriser och intresse för byggnadsvård och kultur. Kakelugnar finns i en mängd olika utförande och har i sin formgivning följt inredningsstilarnas modeväxlingar

Behöver du personlig hjälp?

Vi på Mariebergs finns här för att hjälpa dig personligen.
Kontakta oss gärna genom att gå vidare med knappen nedan!
Personlig hjälp
Help
2018-08-21 11:38:09
3
7568--45
c42caf816990e925465e469f8276749b
919
948
959
955